Více informací o průběhu a pravidlech hry získáte u pracovníků jednotlivých provozoven.